Sakkunnig, pålitlig och här för dig!

Behöver du komma igång efter en operation eller skada? Vi hjälper dig att återuppta smärtfri rörelse och funktionsförmåga. Progressiv och skräddarsydd träning, de behandlingar som behövs och stöd under hela processen.

Är du trött på spänningarna och smärtan? Vi undersöker och kartlägger dina symtom och din situation. Vi behandlar, guidar, instruerar och förebygger eventuella problem i stöd- och rörelseorganen. Hos oss är du i goda händer.

Önskar du att din äldre anhörige kan fortsätta leva ett självständigt, tryggt och lyckligt liv i eget hem? Med hjälp av regelbunden och progressiv träning kan man förebygga fall och öka möjligheterna att klara av dagliga sysslor självständigt en längre tid.

Smärta och spänningar

Lindring av t.ex. huvudvärk, migrän, axelbesvär, seninflammationer, ischias och ryggvärk. Spänningar i bl.a nacke och skuldror.

 • Faskiabehandlingar, manuellt och med sugkoppar
 • Akupunktur
 • Kinesiotejpning, dynamictejpning
 • Fysioterapi vid problem i bettområdet
 • Massage
 • Mobilisering
 • Elbehandlingar, laser, tens och elakupunktur
 • Lymfaterapi
 • Behandling av stramande ärrvävnad
 • Expertis inom rörlighet av nedre extremiteterna (ben och fötter)
 • Övningar skräddarsydda för just dig

Efter skada, operation eller t.ex. bröstcancer­ behandling

Hjälp med att återuppta smärtfri rörelse- och funktionsförmåga efter skada eller operation i rätt ordning och rätt tidpunkt enligt hur vävnaden återhämtar sig, enligt läkarens instruktioner

 • Skräddarsydd träning; styrka, uthållighet och rörlighet
 • Kinesiotejpning, dynamictejping
 • Smärtbehandling med fysoterapi metoder
 • Mobilisering
 • Lymfaterapi och lymfatejpning
 • Behandling av stramande ärrvävnad
 • Akupunktur
 • Elbehandlingar, laser, tens och elakupunktur
 • komma igång med träning efter t.ex. bröstcancer, höft-, rygg-, knä- och axeloperationer
 • Fysioterapi för nedre extremiteterna (ben och fötter)

För seniorer

För att den äldre skall kunna leva ett självständigt och lyckligt liv i eget hem så länge som möjligt

 • Rehabilitering vid minnessjukdomar
 • Skräddarsydd träning, balans, styrka, rörlighet
 • Beställning av skräddarsydda gymnastikgrupper, i grannskapet eller på vårdhem
 • Hembesök
 • Rehabilitering vid yrsel
 • Lymfaterapi för svullnader
 • Måttbeställda stödstrumpor och ärm
 • Smärtbehandling med fysioterapi metoder
 • Akupunktur
 • Höftskydd, Safehip

Motionärer och idrottare

Tjänster för dig som vill motionera eller träna för att uppnå bästa möjliga resultat och samtidigt förebygga skador och överansträngningar

 • Fysioterapi för idrottare och motionärer
 • Kartläggning av muskelbalans, styrka och rörlighet
 • Mätning av muskelstyrkan med hjälp av microFET2 dynamometer
 • Individuella, skräddarsydda träningsprogram, så som gym, löpning, fotboll och andra idrottsgrenar
 • Expertis av nedre extremiteternas (ben och fötter) funktionalitet
 • Kinesiotejpning, dynamictejpning

Svullnader, stödstrumpor och -ärm

I lymfaterapin behandlar lymfaterapeuten kundens svullnader med lätta rytmiska rörelser som bidrar till att lymfartärernas cirkulation förbättras. Svullnader kan förebyggas och behandlas med stödstrumpor och -ärmar.

 • Lymfaterapi
 • Lymfatejpning
 • Behandling av stramande ärrvävnader
 • Måttbeställda kompressionskläder; strumpor, ärmar och kläder
 • Bedömning av behovet till hjälpmedel (t.ex. för att klä på eller av strumpor)

Arbetshandledning

 I arbetshandledning betraktar man och behandlar frågor, upplevelser och känslor som är relaterade till arbetet och arbetsgemenskapen med hjälp av en utbildad arbetshandledare. Den kan förverkligas med många olika tyngdpunkter, men ett gemensamt mål är att förbättra välmåendet på arbetsplatsen och öka produktiviteten.
 
Grupphandledning passar i olika situationer i arbetslivet, såsom utveckling av inlärning i arbetsgemenskapen, genomgång av utmanande kundsituationer, organisationens förändringsprocess, bearbetning av psykiskt påfrestande situationer och genomgång av utmanande situationer i arbetsgemenskapen.
 
Individuell handledning fungerar som en dialog mellan handledaren och kunden enligt de överenskomna målsättningarna eller teman. I denna handledningsform är det möjligt att fördjupa sig mångsidigt i kundens utmaningar på det professionella planet. Arbetshandledarens roll är att handleda och stöda kunden till att se problemet och hitta lösningar.

Neurologiska specialbehov

Medicinsk rehabilitering för att främja välmående och öka resurserna för att uppnå ett så
normalt liv som möjligt. Vi hjälper kunder med neurologiska specialbehov så som MS, parkinson, stroke och olika slags neurologiska handikapp.

 • Skräddarsydd träning; styrka, balans, rörlighet
 • Övning av vardagliga sysslor
 • Förebyggande av spasticitet
 • Smärtbehandling med fysioterapi metoder
 • Lymfaterapi
 • Måttbeställda stödstrumpor, -ärm och -kläder
 • Olika tejpningstekniker

Krävande medicinsk rehabilitering, fysioterapi (FPA)

FPA har valt Smartfysio som service producent för krävande medicinsk rehabilitering, fysioterapi för vuxna. Vi fungerar som svenskspråkiga serviceproducenter för kunder från Sibbo, Borgå och Borgnäs. I första hand ordnas fysioterapin vid Smartfysio/ Oivafysio motionsutrymme på 6:e våningen på adressen Handelsgränd 3 A 04130 Sibbo, Ingång mellan Restaurang cafe control och Nickbyvägen. Följ skyltningen och ta hissen upp till 6:e våningen. 
 
Vid fysioterapin kan vi använda oss av ett stort sortimet olika redskap, gym apparater som fungerar med tryckluftsteknik (HUR), konditionscykel och ett brett behandlingsbord. Vid motionssalet finns ett inva-anpassat toalett. Fysioterapin kan även förverkligas vid Smartfysios mottagning Stora Byvägen 20 eller som hembesök. 
 
Rehabiliteringen ordnas och finansieras av FPA och förmånerna till klienten betalas av FPA. Vid behov kan du bekanta dig med FPA:s webbplats, där det finns närmare information om FPA:s förmåner, såsom rehabilitering, rehabiliteringspenning, reseersättningar och handikappförmåner.